mediation
Ik ondersteun mensen die een conflict willen bijleggen of betrokkenen die na een ernstig vergrijp hun leven weer in eigen hand willen nemen. Ik bevorder een constructieve dialoog door te luisteren en de deelnemers te helpen zichzelf te verhelderen en elkaar goed te verstaan. Door gehoord te worden en nieuwe inzichten op te doen ontstaat meer duidelijkheid en een helder overzicht van wat er gaande is. Dit stelt deelnemers in staat om weer eigenhandig koers te bepalen, besluiten te nemen en zelfverzekerd de toekomst tegemoet te gaan.

Werkgebied:
- herstel in strafrechtzaken
- organisatie conflicten
- buurtconflicten

procesbegeleiding
Als procesbegeleider begeleid ik organisaties en teams om inzicht te krijgen in de verschillende visies en belangen die er onder de teamleden leven. Ik doe dit door tijdens de bijeenkomsten gedachten, ideeën en motieven letterlijk in kaart te brengen. Zo ontstaat een vollediger inzicht in de processen die de organisatie of het team drijven. Deelnemers zijn zo in staat om gemotiveerd besluiten te nemen en naar gezamenlijk overeengekomen doelen te werken.

Werkgebied:
- team ontwikkeling
- supervisie
- voorzitterschap begeleidingscommissies

training
Ik schep mogelijkheden om vanuit de praktijkervaringen van deelnemers nieuwe inzichten op te doen en vaardigheden te verrijken. Tijdens trainingen enceneer ik met deelnmemers levensechte situaties in een besloten en veilige omgeving. Hierdoor ontstaat een inspirerende ontwikkelruimte waarin deelnemers nieuwe inzichten in zichzelf en hun omgeving opdoen en direct in praktijk brengen.

Werkgebied:
- verrijken van persoonlijke vaardigheden
- herkennen en toepasbaar maken van teamvaardigheden
- voorbereiding op bestaande praktijkcase (dry-run)